ASIANTUNTIJAPALVELUT

Polku metsästä tai pellolta kuluttajatuotteeksi on pitkä, puhummattakaan matkasta jätteestä uudeksi tuotteeksi. Tuotannon eri vaiheisiin liittyy lukuisia haasteita alkaen tuotannon suunnitelusta valmiin tuotteen markkinointiin. Valmistusprosessien suunnittelu, sekä bio- ja kiertotaloudentalouden tuotteiden teknis-taloudelliset selvitykset, tuotekehitys & raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden dokumentaatio ja soveltuvuuden arvioiminen kuuluvat palveluihimme. 


Teknis-taloudelliset selvitystyöt 

Teknis-taloudelliset selvitystyöt ovat osa tuotannon valmistelua. Niissä voidaan perehtyä materiaalin valmistukseen, siihen vaadittavaan laitteistoon, sekä tuotannon kustannuksiin ja tuotteen markkinapotentiaaliin.

Biotuotteiden ja biomassojen ominaisuudet ja vaikuttavuus

Biotuotteiden ominaisuuksien, kuten tarkan koostumuksen, vaikutusmekanismien ja turvallisuuden selvittäminen on osa palvelujamme. Työ toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan, mutta se voi esimerkiksi sisältää: 

Dokumentointityöt

Markkinoinnin tueksi vaaditaan turvallisuus- ja tuotedataa. Tuotetietojen kokoaminen on aikaavievää ja vaatii yleensä jonkin verran perehtyneisyyttä aiheeseen.