ASIANTUNTIJAPALVELUT

Polku metsästä tai pellolta kuluttajatuotteeksi on pitkä, puhummattakaan matkasta jätteestä uudeksi tuotteeksi. Tuotannon eri vaiheisiin liittyy lukuisia haasteita alkaen tuotannon suunnitelusta valmiin tuotteen markkinointiin. Valmistusprosessien suunnittelu, sekä bio- ja kiertotaloudentalouden tuotteiden teknis-taloudelliset selvitykset, tuotekehitys & raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden dokumentaatio ja soveltuvuuden arvioiminen kuuluvat palveluihimme.


Teknis-taloudelliset selvitystyöt

Teknis-taloudelliset selvitystyöt ovat osa tuotannon valmistelua. Niissä voidaan perehtyä materiaalin valmistukseen, siihen vaadittavaan laitteistoon, sekä tuotannon kustannuksiin ja tuotteen markkinapotentiaaliin.

  • Markkinaselvitykset

  • Tuotannon suunnittelu ja kustannusarviointi

  • Laitteistosuositukset

Biotuotteiden ja biomassojen ominaisuudet ja vaikuttavuus

Biotuotteiden ominaisuuksien, kuten tarkan koostumuksen, vaikutusmekanismien ja turvallisuuden selvittäminen on osa palvelujamme. Työ toteutetaan asiakkaan tarpeen mukaan, mutta se voi esimerkiksi sisältää:

  • Kirjallisuuskatsaus tämän hetkisestä tutkimustiedosta

  • Analyysipaketit koostumuksen ja epäpuhtauksien selvittämiseksi

Dokumentointityöt

Markkinoinnin tueksi vaaditaan turvallisuus- ja tuotedataa. Tuotetietojen kokoaminen on aikaavievää ja vaatii yleensä jonkin verran perehtyneisyyttä aiheeseen.

  • SDS/MSDS dokumentit

  • Tuotetiedot

  • Hiilijalanjälki/Hiilikädenjälki